fbpx
Sürekli Glikoz Takip (CGM) Nedir?
Sürekli Glikoz Takip (CGM), gündüz ve gece boyunca glikoz değerlerini izlemek için bir yöntemdir.
DEVAMINI OKUYUN
CGM VS BGM
Kan Şekeri Ölçüm Cihazları (BGM) tek bir anda glikoz değerini ölçerken, Sürekli Glikoz Takip (CGM) sistemleri gece gündüz glikoz değerlerimi sürekli olarak kontrol eder.
DEVAMINI OKUYUN
CGM'in FAYDALARI
Kan şekeri ölçüm cihazı (BGM), sadece tek bir glikoz değeri gösterir. CGM sistemleri ise her beş dakikada bir gerçek zamanlı, dinamik glikoz bilgileri sağlayabilir.
DEVAMINI OKUYUN
Sürekli Glikoz Takip (CGM) Nedir?
Sürekli Glikoz Takip (CGM), gündüz ve gece boyunca glikoz değerlerini izlemek için bir yöntemdir.
DEVAMINI OKUYUN
CGM VS BGM
Kan Şekeri Ölçüm Cihazları (BGM) tek bir anda glikoz değerini ölçerken, Sürekli Glikoz Takip (CGM) sistemleri gece gündüz glikoz değerlerimi sürekli olarak kontrol eder.
DEVAMINI OKUYUN
CGM'in FAYDALARI
Kan şekeri ölçüm cihazı (BGM), sadece tek bir glikoz değeri gösterir. CGM sistemleri ise her beş dakikada bir gerçek zamanlı, dinamik glikoz bilgileri sağlayabilir.
DEVAMINI OKUYUN

Gizlilik Politikası

GİRİŞ

Dexcom, Inc. ve İştirakleri olarak gizliliğinize çok önem veriyoruz ve (AB) 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere dünya genelinde geçerli tüm gizlilik ve veri koruma yasalarına uygun olarak bilgilerinizi korumayı taahhüt ediyoruz. İşbu gizlilik politikası, sizin hakkınızda topladığımız veya işlediğimiz ya da ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve internet sitelerimizi kullandığınızda sizi tanıtan ve geçerli gizlililik ve veri koruma yasaları kapsamında korunan kişisel bilgilerinizi ve bu bilgileri nasıl ve neden topladığımızı ya da işlediğimizi açıklar. “Kişisel Bilgiler”; İnternet Sitesi Bilgileri, Hesap Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Sağlık Verileri ve Diğer Kullanım Bilgileri, İletişim Bilgileri, Üçüncü Taraf Bilgileri, Üçüncü Taraf İnternet Sitesi Bilgileri, Türetilmiş Bilgiler ve Diğer Tanıtıcı Bilgileri kapsar (aşağıda tanımlanmıştır).

“Dexcom”, “biz”, “bizim” ve “bizi/bize” ifadeleri; ilgili Ürün ve Hizmetlere yönelik şartlar doğrultusunda size Ürün ve Hizmetler (aşağıda tanımlanmıştır) sunan ve böylece söz konusu Ürün ve Hizmetlerle bağlantılı olarak toplanan ya da işlenen Kişisel Bilgileriniz hususunda kontrolör olarak hareket eden Dexcom şirketi ya da işbu gizlilik politikası uyarınca yasalara uygun olarak Kişisel Bilgilerinizin paylaşıldığı İştirak anlamına gelir. Ayrıca işbu gizlilik politikası, haklarınızı, bu hakları nasıl kullanacağınızı ve bize nasıl ulaşacağınızı tanımlar.

Ürün ve hizmetlerimiz; internet sitelerimizi (çevrimiçi mağazamız dâhil), yazılım uygulamalarımızı (G6, G5 ve CLARITY gibi mobil uygularımız dâhil), Dexcom G6® CGM Sistemi’ni, Dexcom G5® CGM Sistemi’ni, CLARITY’yi ve STUDIO’yu (topluca, “Ürün ve Hizmetler”) kapsar.

Okumanızı kolaylaştırmak için işbu gizlilik politikasında birkaç terimi açıkladık. Bu terimler aşağıdaki gibidir:

 • İştirakler, Dexcom, Inc. mülkiyetindeki şirketler anlamına gelir ve mevcut şirketler şunlardır:
  DexCom International Ltd.
  DexCom Philippines, Inc.
  DexCom Canada Co.
  DexCom (İngiltere) Ltd.
  DexCom (İngiltere) Intermediate Holdings Ltd.
  DexCom (İngiltere) Operating Ltd.
  DexCom (İngilizce) Distribution Ltd.
  DexCom Sweden AB
  DexCom Deutschland GmbH
  DexCom Suisse GmbH
  Nintamed Handels GmbH.

İnternet sitelerimizde bağlantısı olan ya da Ürün ve Hizmetler kapsamındaki herhangi bir üçüncü taraf internet sitesi, uygulama ya da diğer ürünler, üçüncü tarafların incelemenizi tavsiye ettiğimiz kullanım ve gizlilik politikası şartlarına tabidir. Bu internet sitelerine, uygulamalara ve diğer ürünlere ilişkin hiçbir bilgi pratiğinden sorumlu değiliz.

HANGİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE ZAMAN VE NEDEN TOPLUYORUZ VE İŞLİYORUZ?

Sizin hakkınızda toplayabileceğimiz ve işleyecebileceğimiz bilgiler şunlardır:

 • İnternet Sitesi Bilgileri, herhangi bir internet sitemize girdiğiniz ya da erişiminizle bağlantılı olan ve Kişisel Bilgi niteliği taşıyabilecek bilgilerdir. İnternet Sitesi Bilgileri; cihazlar, uygulamalar, internet hizmeti, IP adresi ve internet sitemize erişmek için kullandığınız tarayıcılar ile ilgili bilgiler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemize yaptığınız ziyaret öncesinde ve sonrasında ziyaret ettiğiniz siteler gibi çevrimiçi göz atma davranışınızı; incelediğiniz sayfalar, bu sayfaları ne süreyle incelediğiniz, okuduğunuz ürün açıklamaları, gönderdiğiniz formlar, izlediğiniz videolar, alışveriş sepeti içerikleri ve internet sayfalarımızdaki tıklamalarınız dâhil olmak üzere internet sitemizdeki faaliyetlerinizi ve bize sunduğunuz şifreleriniz, güvenlik yanıtlarınız ve kullanıcı tercihlerinizi kapsar. İnternet sitesi bilgileri Hesap Bilgilerini, İletişim Bilgilerini ve Sipariş Bilgilerini (aşağıda belirtilmiştir) kapsamaz.
  NE ZAMANİnternet sitelerimizden herhangi birine (çevrimiçi mağazımız dâhil) erişim sağladığınızda İnternet Sitesi Bilgilerinizi toplayabiliriz.NEDENİnternet Sitesi Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla topluyor ve işliyoruz:
  • İnternet sitelerimizi kullandığınız ya da onlara erişim sağladığınız sırada yaşadığınız deneyimleri iyileştirmek;
  • İşimizi yürütmek ve yönetmek (Ürün ve Hizmetlerimizi geliştirmek, sürdürmek ve desteklemek dâhil);
  • Size, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pazarlamayı ve bilgileri sağlamak (pazarlama ile ilgili bilgi almayı tercih ettiyseniz ya da geçerli yasa uyarınca açık bir katılımın gerektiği durumlarda pazarlama ile ilgili bilgi almayı açıkça onayladıysanız);
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal haklarımızı ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).
 • Hesap Bilgileri, Dexcom hesabınızla ilgili Kişisel Bilgiler anlamına gelir. Hesap Bilgileri adınız, fatura ve kargo adresiniz (adresleriniz), telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgilerinizi; Dexcom kullanıcı adınızı ve şifrenizi; doğum tarihinizi ve yerinizi; cinsiyetinizi; gebelik durumunuzu; iş bilgilerinizi ve sağlık bilgilerinizi kapsayabilir. Ayrıca Hesap Bilgileri, talebiniz doğrultusunda adına hesap oluşturulan herhangi bir kişinin iletişim bilgilerini, kullanıcı adını ve sağlık bilgilerini de kapsar.
  NE ZAMANBir Dexcom hesabı oluşturduğunuzda ya da talebiniz doğrultusunda sizin için bir hesap oluşturduğumuzda Hesap Bilgilerini toplayabilir ve işleyebiliriz.NEDENHesap Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla topluyor ve işliyoruz:
  • Dexcom hesabınızı ve Dexcom Ürün ve Hizmetlerinizi belirlemek ve yönetmek;
  • Sizinle bir sözleşme yapmak, sözleşmeyi uygulamak ve sürdürmek;
  • Size, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pazarlamayı ve bilgileri sağlamak (pazarlama ile ilgili bilgi almayı tercih ettiyseniz ya da geçerli yasa uyarınca açık bir katılımın gerektiği durumlarda pazarlama ile ilgili bilgi almayı açıkça onayladıysanız);
  • Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde size anket göndermek;
  • Gerekirse sunduğunuz iletişim doğrultusunda herhangi bir İletişim Bilgisini (aşağıda açıklanmıştır) işlemek ve iletmek;
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal haklarımızı ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).
 • Sipariş Bilgileri, herhangi bir Dexcom Ürün ve Hizmeti için verdiğiniz sipariş ya da yaptığınız ödemelerle ilgili Kişisel Bilgiler anlamına gelir. Sipariş Bilgileri; adınız, fatura ve kargo adresiniz (adresleriniz), telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgilerinizi; Dexcom kullanıcı adınızı ve şifrenizi; doğum tarihinizi ve yerinizi; cinsiyetinizi; gebelik durumunuzu; iş bilgilerinizi; finansal bilgilerinizi; sağlık sigortası bilgilerinizi ve Dexcom Ürün ve Hizmetlerinizle ilgili tanımlayıcı numaraları (size ya da bağımlı kullanıcınıza sağlanan herhangi bir alıcı ya da vericiyle ilgili seri numaraları dâhil) kapsayabilir. Ayrıca Sipariş Bilgileri, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda herhangi bir kişi için sipariş verdiğiniz ya da ödeme yaptığınızda söz konusu kişinin kullanıcı adını ve sağlık bilgilerini de kapsar.
  NE ZAMANÜrün ve Hizmetlerimiz için sipariş verdiğinizde ya da ödeme yaptığınızda Sipariş Bilgilerini toplayabilir ve işleyebiliriz.NEDENSipariş Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla topluyor ve işliyoruz:
  • Siparişlerinizi ve bu siparişler için yaptığınız ödemeleri almak ve işlemek (siparişin sevkiyatı dâhil);
  • Sizinle bir sözleşme yapmak, sözleşmeyi uygulamak ve sürdürmek;
  • Size, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pazarlamayı ve bilgileri sağlamak (pazarlama ile ilgili bilgi almayı tercih ettiyseniz ya da geçerli yasa uyarınca açık bir katılımın gerektiği durumlarda pazarlama ile ilgili bilgi almayı açıkça onayladıysanız);
  • Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde size anket göndermek;
  • Gerekirse sunduğunuz iletişim doğrultusunda herhangi bir İletişim Bilgisini (aşağıda açıklanmıştır) iletmek;
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal haklarımızı ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).
 • Sağlık Verileri ve Diğer Kullanım Bilgileri, tarayıcı kullanarak erişim sağlayabileceğiniz bir Clarity hesabı gibi internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabileceğiniz Ürün ve Hizmetler dâhil olmak üzere Ürün ve Hizmetlerimizi kullanımınız ile ilişkili olan ve Kişisel Bilgi niteliği taşıyabilecek bilgilerdir. Kullanım Bilgileri şunları kapsar: glikoz okumalarınız gibi Ürün ve Hizmetlerimizi kullanmanızla oluşturulan sağlık bilgileriniz; glikoz okumasıyla ilgili tarih, saat ve cihaz tanımlayıcısı; Dexcom hizmetlerine ya da yazılım uygulamalarına girdiğiniz eşik değerleri ve bu gibi eşik değerlerinin tetiklediği bildirimler. Kullanım Bilgileri aynı zamanda bir Dexcom Ürünü ya da Hizmetinin işlevselliği vasıtasıyla sağlık bilgilerinizi alması için belirlediğiniz bir kişinin iletişim bilgilerini (bilgileri Atanmış Alıcılarınız ile nasıl paylaştığımızı görmek için aşağıya bakın); iletişim bilgilerini; cihazlar, internet hizmeti, IP adresi ve Ürün ve Hizmetlerimize erişim sağlamak ve bunları kullanmak için yararlandığınız tarayıcılar hakkındaki bilgileri; Ürün ve Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili ayarlar ve faaliyetlere ilişkin bilgileri (örneğin hizmetlerimizi ne sıklıkla kullandığınız ve kullanıcı tercihleriniz); Ürün ve Hizmetlerimize girdiğiniz kullanıcı adları, şifreler, güvenlik yanıtları ve konum verileri; hizmetlerimiz kapsamında erişilebilir olan herhangi bir videoyu görüntülemenizle ilgili bilgileri ve herhangi bir Dexcom Warriors uygulaması dâhil olmak üzere hizmetlerimiz aracılığıyla elektronik olarak gönderdiğiniz formları da kapsar. Ayrıca Kullanım Bilgileri, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda herhangi bir kişi için sipariş verdiğiniz ya da ödeme yaptığınızda söz konusu kişinin kullanıcı adını ve sağlık bilgilerini de kapsar.
  NE ZAMANİnternet sitelerimiz vasıtasıyla erişim sağladığın Ürün ve Hizmetler dâhil olmak üzere Ürün ve Hizmetlerimize erişim sağladığınızda ya da onları kullandığınızda Kullanım Bilgilerini toplayabilir ve işleyebiliriz.NEDENKullanım Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla topluyor ve işliyoruz:
  • Sipariş verdiğiniz ya da talepte bulunduğunuz Dexcom Ürün ve Hizmetlerini size sunmak;
  • Sizinle bir sözleşme yapmak, sözleşmeyi uygulamak ve sürdürmek;
  • Dexcom Ürün ve Hizmetlerinizle ilgili talepleriniz konusunda teknik destek sağlamak;
  • Size, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pazarlamayı ve bilgileri sağlamak (pazarlama ile ilgili bilgi almayı tercih ettiyseniz ya da geçerli yasa uyarınca açık bir katılımın gerektiği durumlarda pazarlama ile ilgili bilgi almayı açıkça onayladıysanız);
  • Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde size anket göndermek;
  • Gerekirse sunduğunuz iletişim doğrultusunda herhangi bir İletişim Bilgisini (aşağıda açıklanmıştır) işlemek ve iletmek;
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal haklarımızı ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).
 • İletişim Bilgileri, herhangi bir araç kullanarak doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bize ilettiğiniz ve Kişisel Bilgi olabilecek bilgilerdir. İletişim Bilgileri, ilgili meta veriler ile birlikte bizimle kurduğunuz iletişimin içeriğini de kapsar. İletişim Bilgileri aynı zamanda irtibat bilgilerini, finansal bilgileri ve sağlık bilgilerini de içerebilir.
  NE ZAMANBize soru sorduğunuzda, Ürün ve Hizmetlerimizle ilgili bilgi talep ettiğinizde, bize şikayetlerinizi ilettiğinizde, bizden müşteri desteği ya da teknik destek istediğinizde ya da herhangi bir araç vasıtasıyla bizimle iletişime geçtiğinizde İletişim Bilgilerini toplayabilir ve işleyebiliriz.NEDENİletişim Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla topluyor ve işliyoruz:
  • Uygun müdahalede bulunmak dâhil olmak üzere iletişiminize karşılık vermek;
  • Size, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pazarlamayı ve bilgileri sağlamak (pazarlama ile ilgili bilgi almayı tercih ettiyseniz ya da geçerli yasa uyarınca açık bir katılımın gerektiği durumlarda pazarlama ile ilgili bilgi almayı açıkça onayladıysanız);
  • Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde size anket göndermek;
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal haklarımızı ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).
 • Üçüncü Taraf Bilgileri, yetkilendirdiğiniz bir üçüncü tarafın sizinle ilgili olarak bize sunduğu Kişisel Bilgilerdir. Üçüncü Taraf Bilgileri aynı zamanda irtibat bilgilerini ve sağlık bilgilerini de içerebilir.
  NE ZAMANKişisel Bilgilerinizi paylaşmaları için kişilere ya da şirketlere yetki verdiğinizde, yazılımımıza bir üçüncü taraf ürünü eklediğinizde, ürünlerimizi bir üçüncü taraf yazılımına eklediğinizde ya da bir üçüncü taraf veri hizmetine bize sizinle ilgili bilgiler sağlaması için yetki verdiğinizde Üçüncü Taraf Bilgilerini toplayabilir ve işleyebiliriz.NEDENÜçüncü Taraf Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla topluyor ve işliyoruz:
  • Sizinle bir sözleşme yapmak, sözleşmeyi uygulamak ve sürdürmek;
  • Size, Dexcom’un desteklediği ve sizin atadığınız üçüncü taraf Ürün ve Hizmetlerini entegre eden Dexcom Ürün ve Hizmetlerini sunmak;
  • Size, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pazarlamayı ve bilgileri sağlamak (pazarlama ile ilgili bilgi almayı tercih ettiyseniz ya da geçerli yasa uyarınca açık bir katılımın gerektiği durumlarda pazarlama ile ilgili bilgi almayı açıkça onayladıysanız);
  • Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde size anket göndermek;
  • İşimizi yürütmek ve yönetmek (Ürün ve Hizmetlerimizi geliştirmek, sürdürmek ve desteklemek dâhil);
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal haklarımızı ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).
 • Üçüncü Taraf İnternet Sitesi Bilgileri, internet sitelerimiz ya da yazılımlarımız vasıtasıyla erişim sağlanan üçüncü taraf internet sitelerindeki faaliyetinizle ilişkili Kişisel Bilgilerdir.
  NE ZAMANHerhangi bir Dexcom sitesinde ya da yazılımında bulunan bir bağlantıya ya da reklama tıklayarak bir üçüncü taraf internet sitesine erişim sağladığınızda bu üçüncü taraf internet sitesindeki faaliyetinizle ilgili bilgileri (ziyaret ettiğiniz sayfalar, bu sayfalardaki faaliyetleriniz, satın alımlarınız ya da üçüncü taraflar ile ilgili diğer işlemler dâhil) toplayabilir ve işleyebiliriz.NEDENÜçüncü Taraf İnternet Sitesi Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla topluyor ve işliyoruz:
  • Size, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pazarlamayı ve bilgileri sağlamak (pazarlama ile ilgili bilgi almayı tercih ettiyseniz ya da geçerli yasa uyarınca açık bir katılımın gerektiği durumlarda pazarlama ile ilgili bilgi almayı açıkça onayladıysanız);
  • Yasalar uyarınca gerekli olduğu durumlarda onayınızı almak dâhil olmak üzere geçerli veri koruma yasası çerçevesinde Kişisel Bilgilerin bu amaçla kullanımına izin verildiği ölçüde işimizi yönetmek (ürün geliştirme dâhil);
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal haklarımızı ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).
 • Türetilmiş Bilgiler, yukarıda açıklanan bilgilerin bir kısmını veya tamamını birleştirerek ve/veya analiz ederek oluşturduğumuz ve Kişisel Bilgi niteliği taşıyabilecek bilgilerdir.
  NE ZAMANYukarıda açıklanan faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştirdiğinizde Türetilmiş Bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz.NEDENTüretilmiş Bilgileri aşağıdaki amaçlarla topluyor ve işliyoruz:
  • Sizinle bir sözleşme yapmak, sözleşmeyi uygulamak ve sürdürmek;
  • Size, Ürün ve Hizmetlerimiz konusunda ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pazarlamayı ve bilgileri sağlamak (pazarlama ile ilgili bilgi almayı tercih ettiyseniz ya da geçerli yasa uyarınca açık bir katılımın gerektiği durumlarda pazarlama ile ilgili bilgi almayı açıkça onayladıysanız);
  • Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde size anket göndermek;
  • Yasalar uyarınca gerekli olduğu durumlarda onayınızı almak dâhil olmak üzere geçerli veri koruma yasası çerçevesinde Kişisel Bilgilerin bu amaçla kullanımına izin verildiği ölçüde işimizi yönetmek (Ürün ve Hizmetlerimizi geliştirmek, sürdürmek ve desteklemek dâhil);
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal haklarımızı ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).
 • Tanıtıcı Olmayan Bilgiler; kimliğinizi açığa çıkarmayan, sizi tanıtmak ya da izlemek için kullanılamayan ve dolayısıyla geçerli yasa uyarınca Kişisel Bilgi olarak korunmayan bilgilerdir.
  NE ZAMANHerhangi bir yolla bizimle etkileşimde bulunduğunuzda geçerli yasanın izin verdiği ölçüde herhangi bir amaç için Tanıtıcı Olmayan Bilgileri toplayabilir ve kullanabiliriz. Tanıtıcı Olmayan Bilgileri geçerli yasa uyarınca kişisel bilgiler olarak ele almamız gerekiyorsa bu bilgileri, Kişisel Bilgileri kullandığımız ve ifşa ettiğimiz tüm amaçlar için kullanabiliriz.NEDENMeşru iş amaçlarımızı gözetmek ve işimizi yürütmek, yönetmek ve geliştirmek için (Ürün ve Hizmetlerimizi geliştirmek, sürdürmek ve desteklemek dâhil) Tanıtıcı Olmayan Bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz.
 • Diğer Tanıtıcı Bilgiler. Diğer Tanıtıcı Bilgiler sizi tanıtan ya da sizi tanıtmak için kullanılabilen, yukarıda belirtilmemiş olan ve geçerli yasa ya da onayınız doğrultusunda toplanan bilgilerdir.
  NE ZAMANDiğer Tanıtıcı Bilgileri diğer, özellikle de ileriye dönük bağlamlarda toplayabilir ve işleyebiliriz.NEDENDiğer Tanıtıcı Bilgileri, onayınızı almadan önce size sunacağımız ifşa ve bilgilerde belirtilen amaçlar için toplayabilir ve işleyebiliriz ya da geçerli yasa doğrultusunda söz konusu diğer bilgileri işleyebiliriz.

  Onay verdikten sonra sunduğunuz Diğer Tanıtıcı Bilgiler, onayınızda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Ayrıca, geçerli yasa ile uyum sağlanması ve yasal hak ve taleplerin belirlenmesi, uygulanması ve savunulması gereken durumlarda söz konusu Diğer Tanıtıcı Bilgileri işleyeceğiz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ

DOĞRUDAN SİZDEN.

Kişisel Bilgileriniz, bu bilgileri bize doğrudan sunduğunuzda bizim tarafımızdan ve adımıza faaliyet gösteren Hizmet Sağlayıcıları tarafından toplanır. Örneğin herhangi bir araç vasıtasıyla bizimle iletişime geçtiğinizde, Ürün ve Hizmetlerimizi sipariş ettiğinizde, Ürün ve Hizmetlerimiz için ödeme yaptığınızda, bir Dexcom hesabı oluşturduğunuzda, Ürün ve Hizmetlerimizi (Clarity dâhil) kullandığınızda, internet sitelerimizde form doldurduğunuzda, bizden Ürün ve Hizmetlerimiz ile ilgili teknik destek ya da müşteri desteği istediğinizde, bize şikayetlerinizi ya da sorularınızı ilettiğinizde ve diğer bir şekilde bize sizinle ilgili Kişisel Bilgiler verdiğinizde, Kişisel Bilgilerinizi sunmuş olursunuz.

YETKİLENDİRDİĞİNİZ ÜÇÜNCÜ TARAFLARDAN.

Üçüncü taraflara bize sizinle ilgili bilgi vermeleri için yetki verdiğinizde onlardan sizin hakkınızda Kişisel Bilgiler toplarız. Örneğin yazılımımıza bir üçüncü taraf ürünü eklediğinizde, ürünlerimizi bir üçüncü taraf yazılımına eklediğinizde ya da bir üçüncü taraf veri hizmetine bize sizinle ilgili bilgiler sağlaması için yetki verdiğinizde üçüncü taraflardan sizinle ilgili bilgi toplarız. Ayrıca, onayınız dâhilinde ve geçerli veri koruma yasası doğrultusunda gerçekleştirilmesi koşuluyla, yönettiğimiz sosyal medya sitelerini idare eden üçüncü taraflardan sizin hakkınızda Kişisel Bilgiler toplarız.

ÇEREZLER VE DİĞER TEKNOLOJİLER YOLUYLA DOLAYLI OLARAK SİZDEN.

Ürün ve Hizmetlerimize işlevsellik kazandırmak ve Ürün ve Hizmetlerimizi kullanırken cihazlar aracılığıyla sizi ayırt etmek amacıyla Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınızda sizinle ilgili Kişisel Bilgiler toplarız; her iki durumda da bilgilerinizi toplama işlemi meşru iş amaçlarımız için geçerli veri koruma yasası kapsamındadır. Meşru iş amaçları; Ürün ve Hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili bilgilerin değerlendirilmesini ve eğilimlerin belirlenmesini, Ürün ve Hizmetlerimizin geliştirilmesini ve büyütülmesini, Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınızda size uygun bir deneyim sağlanmasını, belli güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesini ve Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınızda size gösterebilmek için ilgileneceğinizi düşündüğümüz reklam ve tekliflerin belirlenmesini kapsar.

Kullandığımız izleme teknolojileri arasında çerezler, web işaretçileri, cihaz tanımlayıcıları ve pikseller bulunmaktadır. Analiz ve reklam ortakları gibi üçüncü taraf ortaklarımız, geçerli veri koruma yasası uyarınca izin verildiği ölçüde, zaman içinde farklı hizmetler üzerinden gerçekleştirdiğiniz çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında bilgi toplamak için bu teknolojileri kullanabilir. Ayrıca, geçerli veri koruma yasasının izin verdiği ölçüde bu bilgileri sizin hakkınızda topladığımız diğer bilgilerle birleştirebiliriz. Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde ya da belirli çerezler ve benzer teknolojilerin kullanımı ve/veya çerezler veya benzer teknolojilerin kullanımıyla elde edilen bilgiler için açık bir şekilde onay verilmesini gerektiren başka bir ülkede bulunuyorsanız söz konusu onay gerekliliklerine uygun hareket ederiz.

Aşağıdaki teknolojilerden yararlanabiliriz.

 • Çerezler: Çerezler, bizim tarafımızdan ya da Hizmet Sağlayıcılarımız (reklam ve analiz Hizmet Sağlayıcıları dâhil) tarafından erişim sağladığınız veya internet sitelerimize ve hizmetlerimize erişmek için kullandığınız cihazların belleğinde (geçici çerezler için) ya da sabit sürücüsünde (kalıcı çerezler için) depolanan dosyalardır. Geçici çerezler oturumunuzu kapattığınızda otomatik olarak silinirken kalıcı bir çerez oturumunuzu kapattığınızda cihazda kalır. IP adresleri, şifreler, tarayıcı tipi ve faaliyeti, internet sitelerimizdeki ya da hizmetlerimizdeki faaliyetleriniz ve söz konusu faaliyetlere ilişkin zaman ve süre, bize sunulan güvenlik yanıtları, alışveriş sepeti verileri, kullanıcı tercihleriniz ve konum verileri gibi bilgileri toplamak için çerezleri kullanabiliriz. Çerezler aynı zamanda internet sitelerimizdeki ya da hizmetlerimizdeki trafiğe ilişkin anonim veriler de toplar.

  Çerezler kullanılarak bilgi toplanmasını istemiyorsanız birçok tarayıcıda, çerezleri otomatik olarak reddetmenize veya belirli bir siteden belirli bir çerezin (veya çerezlerin) bilgisayarınıza aktarılmasını reddetme veya kabul etme seçeneğini kullanmanıza izin veren kolay bir işlem bulunur. Ayrıca, daha fazla bilgi için http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html adresini ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, bu çerezleri kabul etmezseniz, Ürün ve Hizmetleri kullanımınızda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Örnek olarak, bilgisayarınızı tanımlayamayabiliriz ve her ziyaretinizde oturum açmanız gerekebilir. Şüpheye mahal vermemek adına; tarayıcı ayarlarınızda bulunan çerezleri kabul etmeyi reddetme seçeneği, geçerli yasa uyarınca onayınızın gerekli olduğu durumlarda onayınız olmaksızın çerezleri kullanacağımız anlamına gelmiyor.

  Bazı tarayıcılar izlenmek istemediğinizi belirtmek için ziyaret ettiğiniz internet sitelerine bir sinyal gönderen “Beni İzleme” (DNT) özelliklerini içerse de bizim şu anda tarayıcı DNTsini ya da benzer sinyalleri tanıyamadığımızı ve itibar edemediğimizi lütfen unutmayın.
 • Analiz: Ürün ve Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak Google Analytics gibi üçüncü taraf analizlerini kullanabiliriz. Bu üçüncü taraf hizmetler, Ürün ve Hizmetlerin kullanımı hakkındaki bilgileri toplamak ve analiz etmek ve etkinlik ve eğilimleri rapor etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanabilir. Bu tür hizmetler ayrıca diğer web sitelerinin, uygulamaların ve çevrimiçi hizmetlerin kullanımı hakkında da bilgi toplayabilir. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen https://policies.google.com/technologies/partner-sites adresini ziyaret edin. Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinden indirebilirsiniz. Geçerli yasa kapsamında onayınızı gerekli olduğu durumlarda onayınız olmadan bu tür faaliyetlerde bulunmayız.
 • Web işaretçileri, piksel etiketleri ya da clear GIFler, hizmetlerimiz ve internet sitelerimiz aracılığıyla gönderdiğiniz, aldığınız ya da okuduğunuz e-postalardaki, internet sitelerimizdeki ve hizmetlerimizdeki faaliyetlerinizi izler ve işler. Ayrıca, pazarlama kampanyalarımızın başarısını ölçmek ve kullanım ve yanıtlama oranları ile ilgili istatistikleri derlemek için de kullanılabilirler. Geçerli yasa kapsamında onayınızı gerekli olduğu durumlarda onayınız olmadan bu tür faaliyetlerde bulunmayız.
 • Cihaz ve bağlantı bilgileri, hizmetlerimize ve internet sitelerimize erişim sağlamak için kullandığınız bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz ya da diğer cihazlarınız hakkında bizim tarafımızdan ya da Hizmet Sağlayıcılarımız (aşağıda tanımlanmıştır) tarafından toplanan bilgilerdir. Bu bilgiler işletim sisteminiz, tarayıcı tipi, IP adresi, internet sitemizi ziyaret etmeden önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin URL’leri, internet sitemizi ziyaret ettikten sonra ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin URL’leri, cihaz tanımlayıcıları ve çökme verileri ile ilgili bilgilerin yanı sıra hizmetlerimiz ve internet sitelerimizle etkileşime geçtiğinizdeki bağlantınızı ve ayarlarınızı da kapsar. IP adresinizi, diğer işlemlerin yanı sıra yaklaşık konumuzu tespit etmek için kullanabiliriz. Geçerli yasa kapsamında onayınızı gerekli olduğu durumlarda onayınız olmadan bu tür faaliyetlerde bulunmayız.

VERİ İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Kişisel Bilgilerinizi elimizde tutmamız, işlememiz ve aktarmamız gerekebilir ancak bu işlemi ilgili yasalara, düzenlemelere ve yönergelere uygun olarak ve yalnızca meşru iş amaçları için yaparız. Kişisel Bilgilerinizi, yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanmaları için yetkilendirilen ve bilmesi gereken kişilere ifşa ederiz.

Yukarıda listelenen Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için işleriz:

 • Gerektiğinde sizinle sözleşmeli bir ilişki kurmak, icra etmek, sürdürmek veya sonlandırmak ve hesabınızı ve kullanımınıza sunulan Dexcom Ürün ve Hizmetleri yönetmemizi sağlamak.
 • Gerektiğinde, işimizi yapabilmek ve veri koruma haklarınız tarafından geçersiz kılınmadığı sürece uygun olduğu durumlarda meşru iş menfaatlerimizi gözetmek. Meşru iş çıkarlarımız konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bize ulaşın.
 • İlgili yasalara uygunluk ve yasal ticari menfaatlerimizin, yasal haklarımızın ve yükümlülüklerimizin korunması.
 • Rıza gösterdiğiniz yerlerde.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL PAYLAŞIYORUZ?

Kişisel Bilgilerin birçoğu bizde kalacaktır, ancak Kişisel Bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için aşağıdaki alıcılarla paylaşabiliriz; her iki durumda da bilgilerinizi paylaşma işlemi ilgili gizlilik ve veri koruma yasaları kapsamındadır.

Topladığımız ve işlediğimiz bilgileri aşağıdaki şahıslarla paylaşıyoruz:

 • Atanmış Alıcılar. Kişisel Bilgilerinizi paylaşmaları için atadığınız ya da bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz kişi ya da şirketler. Atanmış Alıcılar, Hizmet Sağlayıcıları değildir (yukarıda açıklanmıştır) ve aşağıdakileri kapsar:
 • Takipçiler. Ürün ve Hizmetlerimiz kapsamında “Takipçiler” olarak atadığınız kişi ve şirketler.
 • Üçüncü Taraf Entegrasyonları. Ürün ve hizmetlerini, bağlı herhangi bir insülin kalemi ya da pompası dâhil olmak üzere Ürün ve Hizmetlerimizle birleştirmeyi seçtiğiniz üçüncü taraflar.
 • Diğer Üçüncü Taraf Ürün ve Hizmetleri. Üçüncü taraf sağlık uygulamaları dâhil olmak üzere ürün ve hizmetlerini, Ürün ve Hizmetlerimize veya Ürün ve Hizmetlerimizden ortaya çıkan verilere erişim sağlamak ya da entegre etmek için seçtiğiniz üçüncü taraflar.
 • Atadığınız Diğer Üçüncü Taraflar. Sağlık hizmeti verenler dâhil olmak üzere diğer bir şekilde atadığınız üçüncü-taraflar.

  Atanmış Alıcılarınızı belirlemek ve Atanmış Alıcılarınız hakkında bize doğru bilgi vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Atanmış Alıcılarınıza ilişkin olarak sağladığınız hiçbir bilginin doğruluğunu onaylamıyoruz.

  Atanmış Alıcınızı belirlediğinizde, siz atamayı sonlandırana kadar biz atadığınız alıcı ile Kişisel Bilgilerinizi paylaşırız. Atanmış Alıcının sizin Kişisel Bilgilerinizi kullanarak yapacağı işlemler üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Atanmış Alıcınız bir şirket ise herhangi bir Kişisel Bilginizi bir Atanmış Alıcı ile paylaşmaya karar vermeden önce Atanmış Alıcınızın gönderilen Kişisel Bilgileriniz için geçerli olan hizmet şartlarına, gizlilik politikasına ve Atanmış Alıcının internet sitesi ve hizmetlerinin diğer hükümlerine başvurmanız gerekir. Atanmış Alıcınızın Kişisel Bilgilerinizi bizimle paylaşması durumunda uygulamalarımız için işbu gizlilik politikası geçerli olur.

  Bir “Takipçi”yi Atanmış Alıcı olarak eklediğinizde bu kişinin, davetiyenizi, daveti kabul edebilen ve böylece Kişisel Bilgilerinizi almaya başlayan başka birine yönlendirebileceğini lütfen unutmayın. Lütfen güvenmediğiniz hiçbir kişi ya şirketi “Takipçi” olarak eklemeyin; çünkü söz konusu Takipçinin sizin Kişisel Bilgilerinizle ya da davetinizle ne yapacağı konusunda hiçbir sorumluluğumuz ve kontrolümüz yoktur.

  NEDENAtanmış Alıcılarınız varsa aşağıdaki amaçlar doğrultusunda bu Atanmış Alıcılarınız için sunduğunuz bilgileri kullanarak onlarla Kişisel Bilgilerinizi paylaşırız:
  • Üçüncü taraf ürün ve hizmetlerini entegre eden herhangi bir işlevsellik dâhil olmak üzere talepte bulunduğunuz Ürün ve Hizmetlerimizi size ulaştırmak;
  • Sizinle bir sözleşme yapmak, sözleşmeyi uygulamak ve sürdürmek;
  • Kişisel Bilgilerinizi paylaşma isteğinizi karşılamak;
  • Bize verdiğiniz her onayda özellikle tanımlanan amacı/amaçları yerine getirmek;
  • Distribütör aracılığıyla bize ilettiğiniz İletişim Bilgilerinize (yukarıda açıklanmıştır) yanıt vermek;
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal hakları ve talepleri belirlemek, kullanmak ve savunmak için ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).
 • İştirakler (yukarıda bulunan “Giriş” Bölümünde açıklanmıştır). Bu şirketler, yasalar gereğince Kişisel Bilgilerin aşağıda açıklanan AB standartlarına ve diğer yargı bölgelerindeki geçerli yasalara, yönetmeliklere ve yönergelere uygun bir şekilde korunmasını sağlamak zorundadır.
  NEDENKişisel Bilgilerinizi, aşağıda sıralanan amaçlardan biri için gerekli olduğu takdirde ve gerektiğinde onayınızı almak da dâhil olmak üzere her durumda yalnızca geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak İştirakler ile paylaşırız:
  • İşimizi yürütmek ve yönetmek (Ürün ve Hizmetlerimizi geliştirmek, sürdürmek ve desteklemek dâhil);
  • Ürün ve Hizmetlerimizi size ulaştırmak;
  • Sizinle bir sözleşme yapmak, sözleşmeyi uygulamak ve sürdürmek;
  • Özellikle pazarlama iletişimi ile ilgili onay verdiğinizde;
  • Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde size anket göndermek;
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal hakları ve talepleri belirlemek, kullanmak ve savunmak.

  Güney Kore’de ya da Japonya’da bulunuyorsanız Kişisel Bilgileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda DexCom Inc. İştiraki olan Dexcom UK Limited ile paylaşılacaktır:
  • Cihazlarımıza ilişkin şikayetlerle ilgili verileri depolamak ve analiz etmek;
  • Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) rapor sunmak ve
  • Sağduyulu iş pratiklerine ve ilgili yasaya uygun olarak ticari kayıtlar tutmak.
 • Hizmet Sağlayıcıları, size sağladığımız Ürün ve Hizmetler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işimizi yürütebilmek ve yönetebilmek için bizim adımıza hizmet sağlayan ya da işlev gösteren üçüncü taraf şirketleri, iş ortakları ya da diğer şahıslar anlamına gelir. Hizmet Sağlayıcılarımız bizim adımıza aşağıdaki faaliyetleri yerine getiren şirketleri kapsar:
  • Pazarlama ve anketler;
  • Veri barındırma, depolama, alma ve analiz hizmetleri;
  • E-posta ve nakliye hizmetleri dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere idari görev ve işlemler;
  • Yasal görev ve işlemler;
  • Kontrol ve uygunluk işlemleri ve
  • Çalışan kadrosunu arttırma.

  NEDENKişisel Bilgilerinizi, aşağıda sıralanan amaçlardan biri için gerekli olduğu takdirde ve gerektiğinde onayınızı almak da dâhil olmak üzere her durumda yalnızca geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak Hizmet Sağlayıcıları ile paylaşırız:
  • İşimizi yürütmek ve yönetmek (Ürün ve Hizmetlerimizi geliştirmek, sürdürmek ve desteklemek dâhil);
  • Ürün ve Hizmetlerimizi size ulaştırmak;
  • Sizinle bir sözleşme yapmak, sözleşmeyi uygulamak ve sürdürmek;
  • Özellikle pazarlama iletişimi ile ilgili onay verdiğinizde;
  • Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde size anket göndermek;
  • Geçerli yasalara uymak ve
  • Yasal hakları ve talepleri belirlemek, kullanmak ve savunmak.

  Güney Kore’de ya da Japonya’da bulunan hizmet sağlayıcılarımız aşağıda verilmiştir:
  • Verileri bulutta depolamak ve analizleri yapmak için Google (Almanya);
  • Clarity aracılığıyla başlattığınız e-postaları ve iletişimleri yönlendirmek için SendGrid, Inc. (İngiltere).

  Avustralyada bulunuyorsanız bizim tarafımızdan ya da İştiraklerimiz veya bizim adımıza faaliyet gösteren üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından Teklif göndermek amacıyla Kişisel Bilgilerinizin (hassas bilgiler dâhil) kullanılması için bize ya da bir üçüncü tarafa (Atanmış Alıcı gibi) onay verirsiniz. Teklifleri ya da bu amaçlarla Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamızı reddetmek için (veya doğrulayıcı onay gerektiren bir yargı alanındaysanız ve vermiş olduğunuz ilgili onayı iptal etmek istiyorsanız) her Teklif iletişiminde kullanabileceğiniz üyelikten çıkma işleviyle bu Teklifleri almamayı seçebilirsiniz.
 • Resmi Makamlar ve Kanun Uygulayıcı Yetkililer, ilgili resmi, düzenleyici ya da kanun uygulayıcı kurumlardır. Bu kurumlar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS) ve faaliyet yürüttüğümüz tüm yetki alanlarında bulunan sağlık, tıbbi cihazlar ve veri korumaya yönelik denetleyici kurumları kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir.
  NEDENKamu makamlarının, bulunduğunuz ülkedeki tıbbi cihazları düzenleyen devlet kurumlarınca gerekli görülen ve ulusal güvenlik ya da kanun uygulama gerekliliklerini karşılamayı kapsayan yasal taleplerine yanıt vermek için Kişisel Bilgilerinizi ifşa etmemiz gerekebilir.
 • Mahkemeler ve İdari Mahkemeler, yasal haklarımızı ve taleplerimizi belirleyebildiğimiz, kullanabildiğimiz ve savunabildiğimiz adliye mahkemeleri ve diğer mahkemelerdir.
  NEDENYasal hak ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak ve ilgili yasalara uymak için Kişisel Bilgilerinizi bir mahkemede ya da idari davalarda ifşa etmemiz gerekebilir.
 • BBB National Programs, Inc., BBB EU Privacy Shield olarak anılan bağımsız bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasını yürüten ABD menşeli kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
  NEDENAEA ya da İsviçre’de bulunan kişilerin aktif Gizlilik Kalkanı şikayetlerine ilişkin Kişisel Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla BBB National Programs, Inc. ile paylaşabiliriz:
  • İletişim Bilgilerinize (yukarıda açıklanmıştır) yanıt vermek;
  • Geçerli yasalara uymak ve
  • Yasal hakları ve talepleri belirlemek, kullanmak ve savunmak.
 • Distribütörler, Ürün ve Hizmetlerimizi size dağıtmaları için ilişki kurduğumuz ve sizinle olan müşteri ilişkilerini yöneten, idare eden ve hizmete sunan kuruluşlardır.
  NEDENKişisel Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Distribütörlerle paylaşıyoruz:
  • Ürün ve Hizmetlerimizi Distribütörler aracılığıyla size ulaştırmak;
  • Sizinle bir sözleşme yapmak, sözleşmeyi uygulamak ve sürdürmek;
  • Bize verdiğiniz her onayda özellikle tanımlanan amacı/amaçları yerine getirmek;
  • Distribütör aracılığıyla bize ilettiğiniz İletişim Bilgilerinize (yukarıda açıklanmıştır) yanıt vermek;
  • Geçerli yasalara uymak;
  • Yasal hakları ve talepleri belirlemek, kullanmak ve savunmak için ve
  • Verdiğiniz her onayda belirtilen diğer amaç(lar).

  Güney Kore’de bulunan Distribütörler aşağıda verilmiştir:
  • Sizinle olan müşteri ilişkilerini yönetmesini, idare etmesini ve hizmete sunmasını sağlamak için Huons Co., Ltd. ve
  • Düzenleyici raporlamalarını yapmasını sağlamak için Synex Consulting Ltd.

  Japonya’da bulunan Distribütörler aşağıda verilmiştir:
  • Sizinle olan müşteri ilişkilerini yönetmesini, idare etmesini ve hizmete sunmasını sağlamak için Terumo Corporation ve
  • Düzenleyici raporlamalarını yapmasını sağlamak için Cobridge Co., Ltd.
  Distribütörlerle paylaşmamız için bize iletişim bilgilerinizi sunduğunuzda bu bilgileri distribütörlerle paylaşırız ve iletilen bilgiler için distribütörlerin hizmet şartları ve gizlilik politikaları geçerli olur.
 • Reorganizasyon Tarafları, bizimle kurdukları etkileşimin DexCom Inc. şirketinin ve/veya bir ya da birkaç İştirakinin birleşmesi, alımı, tasfiyesi ya da satışıyla sonuçlandığı şirketlerdir. Ayrıca Reorganizasyon Tarafları, birleşme, satın alım, tasfiye ve satışla ilgili danışmanlarımızı ve söz konusu şirketin danışmanlarını da kapsar.
  NEDENKişisel Bilgilerinizi, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde, DexCom, Inc. ve/veya bir veya birkaç İştirakinin dâhil olduğu potansiyel ya da mevcut kurumsal satış, birleşme, satın alım ya da tasfiye işlemiyle bağlantılı olarak Reorganizasyon Tarafları ile paylaşabiliriz (ilgili yasalara uygun olarak).

Talep üzerine, aşağıda verilen iletişim bilgileri kullanılarak Kişisel Bilgileri işleyen üçüncü tarafların ya da üçüncü taraf kategorilerinin bir listesine ulaşılabilir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN ULUSLARARASI AKTARIMINI NASIL YAPIYORUZ?

ABD, Kanada, AB ve AEA ülkeleri, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Filipinler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dünya çapında çeşitli ülkelerde faaliyet gösteriyoruz. Bu yüzden, Kişisel Bilgileriniz tesislerimizin ya da Hizmet Sağlayıcılarımızın bulunduğu ülkelerde depolanabilir ya da işlenebilir. Örneğin, Kişisel Bilgileriniz müşteri hizmetleri ve/veya teknik destek amaçları için Filipinler’de işlenebilir. Bu ülkelerin veri gizlilik ve koruma yasaları bulunduğunuz ülkenin yasalarına denk olmayabilir.

Böyle bir durumda, aktarımı uygun önlemlerle etkilemek için bulunduğunuz ülkedeki yasaların izin verdiği mekanizmalara güvenebiliriz.

AB, AEA ya da İsviçre’deki Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınızda, Kişisel Bilgilerinizin AB dışına aktarılmasını açıkça onaylamadığınız takdirde ya da geçerli yasaların bu tür aktarımları gerektirmediği durumlarda, yalnızca AB’deki kullanımınız sonucunda oluşan Kişisel Bilgilerinizi depoladığımızı ve işlediğimizi lütfen unutmayın. Bu tür bir aktarım durumunda, söz konusu kişisel bilgilere, AB Standart Sözleşme Maddeleri veya Gizlilik Kalkanı gibi uluslararası aktarımlara yönelik Avrupa hukuku ilkelerine uygun olarak muamele etmeyi taahhüt etmiştir. Aşağıdaki Gizlilik Kalkanı Bildirimi’nde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kişisel Bilgilerinizi aktardığımızda, Kişisel Bilgilerinizi korumak için ilgili yasaların gerektirdiği adımları atarız.

Gizlilik Kalkanı Bildirimi – AEA ve İsviçre’de Bulunan Bireyler İçin

DexCom, Inc., Gizlilik Kalkanına ilişkin olarak bu bölümde belirtilen amaçlar doğrultusunda Amerika Birleşik Devletlerinde kurulan bir şirkettir ve Dexcom-ABD olarak anılır. Dexcom-ABD, Gizlilik Kalkanı doğrultusunda Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden ve İsviçre’den Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılan Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve muhafazasına yönelik olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından öne sürülen AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi’ne ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi’ne uyar. Dexcom-ABD, bu tür veriler konusunda Gizlilik Kalkanı İlkelerine bağlı olduğunu belgelemiştir. İşbu gizlilik politikasındaki ilkeler ile Gizlilik Kalkanı İlkeleri kapsamında bulunan veri sahibi hakları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifika sayfamızı görüntülemek için lütfen https://www.privacyshield.gov/ adresini ziyaret edin. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Dexcom-ABD’nin Gizlilik Kalkanı’na uygunluğu üzerinde yargı yetkisine sahiptir.

Gizlilik Kalkanı Çerçeveleri uyarınca, AEA ve İsviçre’de bulunan kişiler sizinle ilgili Kişisel Bilgileri ABD’de muhafaza edip etmediğimiz konusunda teyit alma hakkına sahiptir. Talep üzerine muhafaza ettiğimiz Kişisel Bilgilerinize erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, muhafaza ettiğimiz Kişisel Bilgilerinizi düzeltebilir, değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Ek bilgi için Haklarınız ve Haklarınızı Nasıl Kullanırsınız bölümüne bakın.

Aracılarımız dışındaki üçüncü taraflar ile verilerinizi paylaşmadan önce ya da asıl toplanma veya sonradan yetkilendirilme amaçları dışında bir amaç için kullanmadan önce size bunu reddetmeye veya hassas veriler için katılım sağlamaya yönelik kişisel seçenek sunarız. Ek bilgi için Haklarınız ve Haklarınızı Nasıl Kullanırsınız bölümüne bakın.

Gizlilik Kalkanı kapsamındaki ileriye dönük bir aktarım bağlamında, Dexcom-ABD aldığı ve daha sonra kendi adına aracı olarak faaliyet gösteren bir üçüncü tarafa (Hizmet Sağlayıcıları gibi) aktardığı Kişisel Bilgileri işleme sorumluluğuna sahiptir. İlkeler uyarınca Dexcom-ABD, aracılarının söz konusu Kişisel Bilgileri Gizlilik Kalkanı İlkeleri’ne aykırı biçimde işlemesi ve kendisinin zarara neden olan olaydan sorumlu olmadığını kanıtlayamaması durumunda sorumlu olmaya devam eder.

Dexcom-ABD, Gizlilik Kalkanı İlkeleri’ne uygun olarak, gizliliğiniz ve Gizlilik Kalkanı uyarınca Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılan Kişisel Bilgilerinizi toplamamız veya kullanmamız ile ilgili şikayetleri çözmeyi taahhüt eder. Gizlilik Kalkanı ile soruları ya da şikayetleri olan ve Avrupa Birliği’nde (ya da AEA) ve İsviçre’de bulunan kişiler, öncelikle işbu politikanın sonunda yer alan irtibat bilgilerini kullanarak bize ulaşmalıdır.

Dexcom-ABD, Gizlilik Kalkanı İlkeleri kapsamında çözülemeyen gizlilik şikayetlerini, bağımsız bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olan BBB EU/CH PRIVACY SHIELD’a göndermeyi taahhüt eder. Şikayetinizin alındığına dair zamanında onay almazsanız veya şikayetiniz tatmin edici bir şekilde ele alınmazsa daha fazla bilgi almak ve şikayet başvurusunda bulunmak için lütfen www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers adresini ziyaret edin. Bu hizmet ücretsiz sağlanmaktadır.

Gizlilik Kalkanı ile ilgili şikayetlerinizin yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla çözülemediği durumlarda, belli koşullar altında diğer çözüm mekanizmalarıyla çözülemeyen kalan talepler için bağlayıcı hakeme başvurabilirsiniz. Gizlilik Kalkanı https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction adresinden Ek 1’e bakın.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYORUZ?

İşlenen bilgilerin niteliği doğrultusunda; bilgileri kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imhaya karşı korumak için uygun idari, örgütsel ve teknik önlemleri alırız. Ürün ve Hizmetlerimiz üzerinden iletilen Kişisel Bilgiler, şifreli bir şekilde iletilir. Hiçbir veri aktarım veya depolama sisteminin tamamen güvenli olduğunun garanti edilemediğini lütfen unutmayın. Bizimle olan etkileşiminizin artık güvenli olmadığını düşünüyorsanız lütfen derhal bizimle iletişime geçin. Bir hesap oluşturmak ya da Ürün ve Hizmetlerimizle ilgili siparişlerinizi işlemek için telefon veya teklifsiz e-posta yoluyla sizden bilgi istemeyeceğimizi (finansal ya da diğer hassas bilgiler dâhil) lütfen unutmayın. Bizim tarafımızdan gelmiş gibi görünen ve bu tür bilgiler isteyen bir telefon ya da teklifsiz e-posta aldığınızda telefona ya da e-postaya cevap vermeyin ve derhal bizimle iletişime geçin. Kişisel Bilgilerinizi ve kendinizi kimlik hırsızlarına karşı nasıl koruyacağınız konusunda daha fazla bilgi almak için https://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity-online-security adresini ziyaret edin.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLERİ NE SÜREYLE DEPOLUYORUZ?

Kişisel Bilgilerinizi, yalnızca yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilmesi için gereken sınırlı süre boyunca tutacağız. Bu süreden sonra Kişisel Bilgileriniz silinecektir.

Sizinle bir sözleşme yaptığımızda, Kişisel Bilgilerinizi bizimle olan sözleşme ilişkiniz süresince ve izin verilen ölçüde bu ilişkinin sona ermesinden sonra işbu gizlilik politikasında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız. Depolama süresini belirlemeye yönelik kriterler; yasal ve sözleşme ile ilgili gereklilikler, sizinle olan ilişkimizin niteliği, ilgili verilerin niteliği ve teknik gerekliliklerdir.

Kişisel Bilgilerinizi sizin onayınız ile işlediğimizde, sonraki işlemler için başka bir yasal dayanak (örneğin Kişisel Bilgilerinizi tutmamızı gerektiren yasal bir zorunluluk) yoksa verileri siz durmamızı isteyene ve (taleplerinizi yerine getirmemize olanak sağlaması için) bundan kısa bir süre sonrasına kadar işleriz. Ayrıca, gelecekte talebinize riayet edebilmek için verilerinizi işlemememiz konusundaki taleplerinizin kaydını tutarız. “HAKLARINIZ VE HAKLARINIZI NASIL KULLANIRSINIZ” bölümü (aşağıya bakın) doğrultusunda verilerinizi işlememize itiraz ettiğinizde ya da geçerli yasalar kapsamındaki bir yükümlülük nedeniyle verilerinizi silmemiz gerektiğinde Kişisel Bilgilerinizi sileriz.

Diğer durumlarda, sizinle ilişkimiz sonra erdikten sonra, kendimizi yasal hak taleplerine karşı korumak ve işimizi yönetmek için ya da belirli dönemler boyunca Kişisel Bilgilerinizi tutmamızı gerektirebilecek geçerli yasaların izin verdiği ölçüde verileri uygun bir süre için saklayabiliriz.

HAKLARINIZ VE HAKLARINIZI NASIL KULLANIRSINIZ?

Dexcom tarafından toplanan, kullanılan ya da işlenen Kişisel Bilgilerinize ilişkin haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Haklarınızı kullanmanız konusunda bize talep gönderdiğinizde, uygun görülen şekilde ve ilgili yasaların izin verdiği zaman dilimi içerisinde size yanıt veririz. Geçerli yasalara uygun olarak taleplerinizin ve yanıtlarımızın (her türlü destekleyici belge dâhil) kaydını tutarız. Ayrıca, geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde veya yasal hak ve taleplerimizi belirlemek, kullanmak ve savunmak amacıyla Kişisel Bilgilerinizi tutmaya ve işlemeye devam ederiz.

 • Erişim. Bizim işlediğimiz ya da bizim adımıza faaliyet gösteren üçüncü tarafların işlediği Kişisel Bilgilerinize, diğer bir bireyin Kişisel Bilgilerini içermeyecek şekilde erişim sağlama hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme. ABD’de bulunmuyorsanız Kişisel Bilgilerinizi düzeltme ya da tasfiye etme hakkına sahipsiniz.
 • Silme. Sınırlı istisnalarla birlikte Kişisel Bilgilerinizin silinmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Özellikle, istisnai bir durum oluşmadığında ve Kişisel Bilgileriniz toplandığı ve işlendiği amaç(lar) için artık gerekli olmadığında, verilerinizi işlememiz için onayınız gerektiğinde ve siz onayınızı geri çektiğinizde, veri işlememize itiraz ettiğinizde ve veri işlemimize yönelik daha önemli bir yasal dayanak olmadığında (sizinle gerçekleştirilen bir işlemin tamamlanması, sizinle bir sözleşme yapılması ve güvenlik kazalarına, dolandırıcılığa ve kötü niyetli ya da yasadışı faaliyete karşı korunma dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), Kişisel Bilgilerinizi yasalara uygun olarak işlemediğimizde ya da ilgili yasalar kapsamında silinmesinin gerekli olduğu durumlarda silinen Kişisel Bilgilerine erişme hakkına sahipsiniz.

  Silinen Kişisel Bilgilerinize erişme hakkınızın olmadığı durumlar şöyledir: ilgili yasalar tarafından aksi gerekli görüldüğünde, veri işlemenin ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak için gerekli olması durumunda, veri işlemenin yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olması durumunda, veri işlemenin kamu yararına arşivleme amaçları için, bilimsel ve tarihsel araştırma amaçları için ya da geçerli yasaların izin verdiği ölçüde istatistiksel amaçlar için gerekli olması ve verilerin silinmesinin bu tür veri işleme amaçlarının yerine getirilmesini olumsuz şekilde etkilemesi ya da engellemesi durumunda ya da veri işlemenin yasal hak ve talepleri belirlemek, kullanmak ve savunmak için gerekli olması durumunda. Yedeklemelerimizde bulunan ve yukarıda açıklanan istisnaların herhangi birine tabi olmayan Kişisel Bilgilerinizi yedekleme silme programına uygun olarak kalıcı ve güvenli bir şekilde sileriz.
 • Veri İşlemeyi Kısıtlama. Kullanımı sınırlama ya da Dexcom’un Kişisel Bilgilerinizi işlemesini belirli bir süre için geçici olarak kısıtlama hakkına sahipsiniz.
 • Veri İşlemeye İtiraz Etme. Veri işleme bizim tarafımızdan gözetilen meşru menfaatlere dayalı olarak yapıldığında, sınırlı istisnalar ile birlikte şu durumlarda Dexcom’un Kişisel Bilgilerinizi işlemesine itiraz etme hakkına sahipsiniz: işlemin doğrudan pazarlama amacıyla yapılması ya da işlemin tarih araştırmaları için ya da bilimsel veya istatistiksel amaçlarla yapılması. Ancak, bu hakkı geçersiz kılan yasal dayanaklar sunduğumuzda, geçerli yasalara uyum sağlamak için işlemin yapılması gerektiğinde, işlem yasal hak ve talepleri belirlemek, kullanmak ve savunmak için gerekli olduğunda ya da ABD’de bulunuyorsanız HIPAA uyarınca Gizlilik Uygulamaları Bildirimimiz geçerli olduğunda ve kullanım ve paylaşımımızın kısıtlanması bilgilerinizi koruma durumumuzu etkilediğinde bilgilerin işlemesine itiraz etme hakkınız yoktur.
 • Onayı Geri Çekme. Uygun olduğu durumlarda size gönderdiğimiz reklam e-postasındaki “üyeliği iptal et” bağlantısına tıklayarak, reklam e-postasında bulunan telefon numaramızdan bize ulaşarak ya da aşağıda verilen bilgilerle bizimle iletişime geçerek reklam iletişimleri almayı reddedebilir veya bunları almaya yönelik onayınızı geri çekebilirsiniz. Bizden reklam materyalleri almayı reddetseniz veya bu yöndeki onayınızı geri çekseniz dahi bir Dexcom hesabınız olması ya da Ürün ve Hizmetlerimizi kullanmanız durumunda bizden etkileşim mesajları almaya devam edeceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, kayıt tutma amaçlarıyla belirli bilgileri saklamamız gerekebilir.

  Ayrıca, uygun olduğu durumlarda Network Reklamcılığı Girişimi’ne http://optout.networkadvertising.org/?c=1 üye olan ya da Dijital Reklamcılık İttifakı Öz Düzenleme Programı’na http://www.aboutads.info/ katılan şirketlerden internet tabanlı kişiselleştirilmiş reklam almayı reddedebilir veya bu yöndeki onayınızı geri çekebilirsiniz. Mobil cihazlarda reklam takibini kısıtlamak için mobil işletim sisteminizin sunduğu ayarlara erişim sağlayabilirsiniz ve mobil uygulamalarda kişiselleştirilmiş reklamlar almayı nasıl reddedebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak için Aphonics mobil uygulamasını yükleyebilirsiniz.
 • Atanmış Alıcılarla Paylaşım. Takipçi ya da üçüncü-taraf entegrasyonu olan Atanmış Alıcılar için söz konusu Atanmış Alıcıları eklediğiniz ilgili Dexcom ya da Clarity uygulaması aracılığıyla bu Atanmış Alıcılarla olan paylaşımınızı iptal edebilirsiniz. Diğer tüm Atanmış Alıcılar için bizimle iletişime geçerek paylaşımı durdurabilirsiniz.
 • Taşınabilirlik. Belirli durumlarda Kişisel Bilgilerinizin aktarımını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu, sizinle bir sözleşme yapmak ya da sözleşme yapmadan önce talep ettiğiniz adımları atmak için onayınıza dayanarak otomatik bir şekilde işlediğimiz verileri kapsar.
 • Şikayette Bulunma Hakkı. Çözümlenmemiş kaygılarınız varsa, ayrıca veri koruma makamlarına şikayette bulunma hakkınız da mevcuttur. İlgili veri koruma makamı, ikamet ettiğiniz AB Üye Ülkesinde bulunan denetleyici kurum olacaktır.

Yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklere uymak için Kişisel Bilgilerinizi istediğimiz durumlarda bu tür verilerin sağlanması zorunludur: bu veriler sağlanmazsa ilişkiyi yönetemeyeceğimizi veya üzerimize yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyeceğimizi lütfen unutmayın. Diğer tüm durumlarda, istenen Kişisel Bilgilerin sağlanması isteğe bağlıdır.

DİĞER ÖNEMLİ GİZLİLİK BİLGİLERİ

Çocukların Kişisel Bilgileri

Ürün ve Hizmetlerimiz 13 yaş (AEA’da 16 yaş) altındaki çocuklara yönelik değildir ve ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin onayı olmaksızın bu çocukların Kişisel Bilgilerini kasten toplamayız. 13 yaş (AEA’da 16 yaş) altındaki bir çocuğun, ebeveyninin veya yasal vasisinin onayı olmaksızın bize Kişisel Bilgilerini sağladığını fark ettiğimizde söz konusu bilgileri sileriz. 13 yaş (AEA’da 16 yaş) altındaki bir çocuğun, ebeveyninin veya yasal vasisinin onayı olmaksızın bize Kişisel Bilgilerini sağladığını düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Kurumsal Son Kullanıcılar

Belirli internet sitelerini, ürünleri ve hizmetleri kurum ya da kuruluşların kullanımına sunarız. İnternet sitelerimizi ya da hizmetlerimizi istihdamınız ya da bir kuruluş ile mevcut başka bir ilişki kapsamında kullanıyorsanız hesabınız kuruluşunuzun yöneticisi tarafından idare edilir ve kullanımınız (ve bununla ilgili olarak Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi), kuruluşunuzun gizlilik politikasına ve bilgi pratiklerine bağlıdır. Kuruluşunuzun hesap yöneticisi hesabınızı oluşturabilir, sizden şifre oluşturmanızı ya da şifrenizi sıfırlamanızı isteyebilir, internet sitelerimize ya da hizmetlerimize (bu internet sitelerindeki ve hizmetlerdeki hesabınız dâhil) olan erişiminizi sınırlayabilir, askıya alabilir ya da sonlandırabilir, hesabınızda bulunan ya da hesabınıza ilişkin bilgilere erişebilir, hesap profiliniz ile ilgili bilgileri değiştirebilir ve hesabınızı oluşturabilir. Kuruluşunuzun gizlilik politikası ve bilgi pratikleri hakkındaki sorularınızı kuruluşunuza iletmelisiniz.

Hesap oluşturmak ve Ürün ve Hizmetlerimizle etkileşimde bulunmak için kullanılan e-posta adreslerinin etki alanı sahibinin, hesabınız ve etki alanı sahibine ait e-posta adresinden size sağlanan bilgiler üzerinde idari kontrol iddia edebileceğini lütfen unutmayın.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Belirli dönemlerde gizlilik politikamızda değişiklikler yapabiliriz. Yaptığımız her değişikliği bu sayfada yayınlarız. Gizlilik politikamızda önemli bir değişiklik yaptığımızda, internet sitelerimize ve hizmetlerimize belirgin bir bildirim ekleyerek ya da geçerli yasaların gerektirdiği şekilde bir e-posta göndererek sizi bu değişikliklerden haberdar ederiz. Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, herhangi bir değişiklik güncellenen gizlilik politikasını internet sitemizde yayınladığımızda geçerli olacaktır ve bu değişikliklerin ardından Ürün ve Hizmetlerimizi kullanmanız güncellenen gizlilik politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bilgi pratiklerimizden haberdar olmanız açısından Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınızda gizlilik politikamızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Gizlilik politikamızda yaptığımız bir değişikliğe katılmadığınızda bize bilgilerinizi vermeyi ve Ürün ve Hizmetlerimize artık erişim sağlamayı ve bunları kullanmayı bırakmanız gerekecektir. Ayrıca, varsa hesabınızı sonlandırmalısınız ve daha fazla Kişisel Bilgi sağlamamayı seçebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Gizlilik ile ilgili soru ve şikayetleriniz için ya da gizlilik haklarınızı kullanmak için aşağıda belirtilen yollarla bizimle iletişime geçebilirsiniz:

info@dexcomtr.com adresinden e-posta yoluyla

Medsalus Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mahallesi, Kelebek Sokak, Marmara Kule No:2 D:88 Kat:11, Kartal – İstanbul

Telefon: +90 216 573 48 48

Kanada’da bulunuyorsanız ve bizden artık pazarlama ile ilgili bilgi almak istemiyorsanız privacy@dexcom.com adresinden e-posta göndererek, 501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4 adresinden posta göndererek ya da 1-844-832-1810 numaralı telefonu arayarak bizimle iletişime geçin.

E-posta iletişimlerinin her zaman güvenli olmaması nedeniyle lütfen bize gönderdiğiniz şifrelenmemiş e-postalara kredi kartı bilgileri veya başka hassas bilgiler eklemeyin.

DCP-000011 Rev008

Bilgi Hattı